Circulaire Economie

Inmiddels is er wereldwijd veel veranderd. Er ligt een focus op vormen
van waardecreatie en vooral waardebehoud.

Circulair by IRS

Overal om ons heen is het zichtbaar. De huidige, lineaire economie is niet duurzaam en niet houdbaar. Het wereldwijde excessief gebruik van grondstoffen zorgt voor milieuproblemen. In een circulaire economie wordt het gebruik van nieuwe grondstoffen beperkt en wordt afval voorkomen.

Het behoud van waarde staat centraal. Producten en onderdelen worden gerepareerd of opnieuw gebruikt. Als dat niet mogelijk is, worden materialen zo zuiver mogelijk teruggewonnen.

Overheden, industrieën en MKB zetten zichtbaar stappen om dit proces te versnellen en op te schalen. Op termijn zal er dus veel meer aandacht moeten zijn voor circulariteit bij de aanschaf van producten. Gelukkig zijn er veel kansen om circulaire strategieën toe te passen bij hoogwaardige complexe producten met een lange levensduur. Zoals robots. IRS loopt al jaren vooruit op dit proces van ciculariteit. Dat is de kern van IRS, ons bestaansrecht.

Deze strategieën zijn te vinden op de R-ladder, waarbij geldt: hoe hoger een strategie op de R-ladder staat, hoe meer grondstoffengebruik ermee voorkomen kan worden.

Bij IRS Robotics passen we al meer dan 20 jaar circulaire R-strategieën toe. Met succes!

Wat is de R-ladder? (PDF) Contact us!

IRS werkt binnen de volgende treden op de R-ladder:

  1. Hergebruik: We kopen, verkopen en ruilen robots en reserveonderdelen.

  2. Reparatie: Door periodiek onderhoud zorgen we ervoor dat uw robot lang meegaat. Mocht er toch een probleem optreden, dan komen we langs voor reparatie.

  3. Opknappen/herfabricage: De door ons ingekochte robots worden intern gecontroleerd, getest en opgeknapt, en worden geleverd met garantie.

  4. Repurpose: We halen de robots uit de afgedankte machine en geven deze een nieuwe bestemming.

In de afgelopen jaren hebben we protocollen ontwikkeld om op een circulaire manier te kunnen leveren, met behoud van een hoge kwaliteitsstandaard. Daarom voeren we met trots ons eigen merk voor “Circular Economy” op onze robots. De voordelen hiervan delen we graag met onze klanten! Zij kunnen bij ons een hoogwaardige robot aanschaffen voor een aantrekkelijke prijs, met een lagere milieu-impact. Zo kunnen ook zij hun ambities op het gebied van duurzaam inkopen realiseren en de volgende stap zetten naar circulariteit.

Lees het interview met IRS Robotics op de website van het nationale programma Circulaire Maakindustrie: “Schandalig als robots op de schroothoop belanden”.

Ga naar Holland Circular Hotspot en lees de IRS Robotics case!

IRS Robotics: 100% passend in de circulaire economie.
IRS Robotics Circular Economy